Framework flexibil și scalabil pentru video colaborare cu aplicații în domenii precum telecomunicații, educație și formare profesională, sănătate și mediul de afaceri

Despre proiect

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPREANĂ prin FEDR - Competitivi împreună
Data de început: 10 August 2017
Durata perioadei de implementare a proiectului: 36 luni
Valoarea totală a proiectului: 4.614.125 RON
Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 3.690.525 RON

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Scopul proiectului

Scopul proiectului constă în dezvoltarea de tehnologii inovative pentru video colaborare care asigură îmbunătățirea serviciilor din domenii conexe sferei IT, îndeplinind totodată obiectivul Acțiunii 2.1.1 – “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, mai exact „Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC”.

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului vizeaza elaborarea și validarea unor rezultate științifice – concepte, algoritmi, modele – prin dezvoltarea unui framework colaborativ compus dintr-un set de module ce oferă functionalități de video colaborare sincronă și asincronă, crearea conținutului interactiv și furnizarea, via web, în format compactă, și partajarea sau accesul la distanță la tehnologia cu grad ridicat de complexitate.

Conceptul Symbiotic Computing, considerat de multi specialiști ca fiind esențial în gestionarea actului de colaborare față în față și la distanță, reprezintă nucleul cercetărilor aplicative intreprinse în cadrul proiectului, împreună cu formele sale personalizate pentru educație și formare profesională, domeniul medical, mediul de afaceri sau zona IT (în special dezvoltare software și suport tehnic).

Obiective specifice

  • proiectarea și implementarea unei infrastructuri de tip media cluster
  • dezvoltarea unui framework pentru video colaborare și e-learning/training
  • dezvoltarea unei tehnologii de tip collaborative learning cloud
  • dezvoltarea unui tehnologii inovative pentru video colaborare dedicată domeniului medical
  • implementarea unui mediu colaborativ centrat pe cerințele mediului de afaceri
Prin proiectarea și implementarea unei infrastructuri de tip media cluster, HyperCloud, se urmărește furnizarea serviciilor media de bază – stocarea elementelor multimedia și furnizarea lor via web sau video streaming – care stau la baza celor avansate video conferință, organizare de evenimente în mediul online și transmiterea lor online, partajare în timp real a resurselor digitale via web sau interconectarea echipamentelor ultramoderne și costisitoare, în vederea asigurării unui larg acces la tehnologia de vârf.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

tel. +40 371 398 899
fax: +40 371 398 899 / +40 371 398 900

contact@hpm.ro
hypercloud@hpm.ro

Calea Dorobanților, nr. 57A
Cluj-Napoca, Cluj, România